پنجره به عربی - دیکشنری عربی به فارسی - معنی فارسی به عربی

پنجره به عربی

امتیاز شما

ترجمه و معنی پنجره فارسی به عربی

معنی عربی فارسی  
مشبک؛ نافذه [عمومی] پنجره
شباک [عمومی] پنجره
نافذه [تکنولوژی] پنجره
نویفذه [تکنولوژی] پنجره
نافذه النافذه [عمومی] پنجره پنجره
 
عربی معنی فارسی  
نافذه المدى [عمومی] اجرای پنجره
نافذه الإرسال [کامپیوتر] ارسال پنجره
حجم النافذه [عمومی] اندازه پنجره


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × یک =