مشخصات پروژه

5/5 - (1 امتیاز)
پروژه ازگل
  • نام پروژه: ازگل
  • موضوع قرارداد: تهیه و اجرای درب و پنجره – تهیه و اجرای هندریل (جان پناه)
  • متراژ نما: 1600 متر پنجره – 800 متر هندریل
  • سال اجرای پروژه: 1399-1400