امروزه استفاده از درب و پنجره دوجداره آلومینیومی متداول شده است. پنجره های دوجداره با توجه به محل و کاربری به روش های متفاوتی می تواند باز شود. در این مقاله انواع بازشو های پنجره را بصورت مختصر توضیح داده ایم و عکس انواع بازشو را میتوانید مشاهده نمایید. سیستم بازشو تک حالته این نوع ساده ترین شکل بازشو است. بر روی محور عمودی میچرخد و دارای بازشوی 180 درجه می باشد. بازشوی دوحالته هم روی محور ا...