پنجره به عربی - دیکشنری عربی به فارسی - معنی فارسی به عربی

پنجره به عربی

امتیاز شما

ترجمه و معنی پنجره فارسی به عربی

معنی عربیفارسی 
مشبک؛ نافذه [عمومی]پنجره
شباک [عمومی]پنجره
نافذه [تکنولوژی]پنجره
نویفذه [تکنولوژی]پنجره
نافذه النافذه [عمومی]پنجره پنجره
 
عربیمعنی فارسی 
نافذه المدى [عمومی]اجرای پنجره
نافذه الإرسال [کامپیوتر]ارسال پنجره
حجم النافذه [عمومی]اندازه پنجره


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 5 =