مشخصات پروژه

امتیاز شما

  • مشتری: برج ظفر
  • مساحت پروژه:
  • موقعیت پروژه: تهران
  • سال اجرای پروژه : 1397

کلیه درب و پنجره های برج از جنس آلومینیوم و توسط شرکت الیت تامین و ارائه شده است. همچنین شرکت الیت پیمانکار برج اول کرمان نیز بوده است.