مشخصات پروژه

امتیاز شما
  • مشتری:
  • متراژ: 1000 متر مربع نمای دو پوسته با سولار شیلدینگ
  • موضوع قرارداد: تهیه و اجرای نمای دو پوسته برج خدامی
  • سال اجرای پروژه: 1395