مشخصات پروژه

4/5 - (8 امتیاز)
پروژه افرا متل قو
  • نام پروژه: پروژه افرا متل قو
  • موضوع قرارداد: تهیه و اجرای درب و پنجره – تهیه و اجرای هندریل (جان پناه) – تهیه و اجرای کرتنوال
  • متراژ : 1400 متر پنجره – 1200 متر هندریل – کرتنوال ۸۰۰ متر
  • سال اجرای پروژه: 1399-1400
عکس پروژه تهیه پنجره الومینیوم